Miniband av klimatsmart naturgummi

Våra Flexband, Miniband och Mini Powerbands är gjorda av naturgummi eller Latex som det också kallas. Gummit utvinns från gummiträdet (Hevea Brasiliensis) som kan bli över 100 år gammalt och växer på många platser i världen. Genom att skära en skåra i trädet tappas trädet från den mjölkigt vita saven som samlas upp i behållare för att sen bearbetas på olika sätt. Trädet skadas inte av processen och kan skördas på sav under många år. Naturgummi har mycket goda elastiska egenskaper och är nedbrytbart men är även en helt förnybar resurs. Plantagen och tillverkningen är ofta en viktig och avgörande inkomstkälla för lokalbefolkningen och deras familjer.

Precis som många andra naturliga material så förändras gummits egenskaper med tiden och kan bli både klibbigt och torrt. Därför är det viktigt att du har hand om dina träningsband så att de håller länge.

Produkter av latex kan av bli vita eller lite mjölkiga med tiden, vilket är helt naturligt och ofarligt. 

Latex sorteras som brännbart när det är dags att slänga dem och investera i nya träningsband.